Krok 4: Miłość do bliźniego

"Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne." To słowa Papieża Benedykta z encykliki Deus Caritas est.

Dzisiaj przesyłam Ci kolejny film z cyklu 52 kroki do zmiany. Właśnie o Caritas – miłości do bliźniego. Zobacz film

Po obejrzeniu mam jedną myśl.

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35). Nie potrzebujemy mieć wiele żeby być szczęśliwymi. Potrzebujemy żyć we wspólnocie. Z braćmi i z Bogiem. To jest prawdziwe szczęście. Bo Bóg jest miłością. Deus Caritas est.

Nawet jeśli nie masz nic, możesz podzielić się sobą. Odwiedzić chorego, przynieść dobre słowo. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje

Wybieraj miłość. Zrób mały krok. Odwagi!

Na koniec dedykuję Ci fragment encykliki Deus Caritas Est

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne: są jednym przykazaniem. Obydwie te miłości jednak czerpią życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy nas umiłował. Tak więc nie chodzi tu już o „przykazanie” z zewnątrz, które narzuca nam coś niemożliwego, lecz o doświadczenie miłości darowanej z wewnątrz, i tą miłością, zgodnie ze swoją naturą, należy się dzielić z innymi. Miłość wzrasta poprzez miłość. Miłość jest „Boska”, ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas z Bogiem, a ten jednoczący proces przekształca nas w „My”, które przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak, że ostatecznie Bóg jest „wszystkim we wszystkich”.

Wpłać darowiznę i pomóż tworzyć kolejne filmy!
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Kwota

dobrowsieci@opoka.org.pl | www.dobro.opoka.org.pl