Krok 13: Czystość!

Bóg dał nam coś wspaniałego. Naszą seksualność. Stworzył nas mężczyzną i kobietą i uczynił płodnymi. Dzięki temu możemy przeżywać cudowną bliskość - zapowiedź tej jedności, którą będziemy przeżywać w niebie.

Kościół w kontekście małżeństwa mówi o trzech ołtarzach:

Ołtarzu Eucharystii, z której czerpiemy życie i słuchamy Słowa, tłumaczącego nam naszą historię.
- Ołtarzu – stole, przy którym spożywamy chleb powszedni, bo sakrament realizuje się w codzienności.
- Ołtarzu łoża małżeńskiego - bo przez płodność Bóg dał nam udział Swojej stwórczej mocy. Bo pełnia miłości realizuje się także w cielesności. Tak to przewidział Bóg.

Taka jest nasza natura. Dlatego nigdy za wiele o tym mówić i dawać świadectwo, że seksualność to nie tylko dar. To powołanie, do którego przygotowujemy się przez trwanie w czystości przedmałżeńskiej.

Może właśnie szczególnie dzisiaj potrzeba tego świadectwa! Także mojego i Twojego.

Odwagi!

Wpłać darowiznę i pomóż tworzyć kolejne filmy!
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Kwota

dobrowsieci@opoka.org.pl | www.dobro.opoka.org.pl